•  PSIHIJATRIJSKI PREGLEDI
   povjerenjem do zdravlja
  Psihijatrijski pregled podrazumijeva uzimanje detaljnih anamnestičkih podataka, pregleda sve medicinske dokumentacije i procjene psihičkog statusa
  Dogovori termin
 •  PSIHOTERAPIJA
   povjerenjem do zdravlja
  Cilj psihoterapije je rast i razvoj kroz prevladavanje postojećih poteškoća da bi se poboljšala kvaliteta života.
  Dogovori termin
 •  AKUPUNKTURA
   tradicionalna medicina
  U Poliklinici MKS se provodi liječenje medicinskom akupunkturom prema pravilima struke.
  Dogovori termin

Antistres programi - Ugovor s Croatia zdravstvenim osiguranjem    /    

Antistres programi - Ugovor s Croatia zdravstvenim osiguranjem

Poliklinika MKS je potpisala još jedan ugovor o poslovnoj suradnji s Croatia zdravstvenim osiguranjem o pružanju usluga u provođenju antistres programa te tretmana pretilosti medicinskom akupunkturom... 

Javite se vašem osiguravatelju Croatia zdravstveno osiguranje! 

   Povratak na sve novosti