•  PSIHIJATRIJSKI PREGLEDI
   povjerenjem do zdravlja
  Psihijatrijski pregled podrazumijeva uzimanje detaljnih anamnestičkih podataka, pregleda sve medicinske dokumentacije i procjene psihičkog statusa
  Dogovori termin
 •  PSIHOTERAPIJA
   povjerenjem do zdravlja
  Cilj psihoterapije je rast i razvoj kroz prevladavanje postojećih poteškoća da bi se poboljšala kvaliteta života.
  Dogovori termin
 •  AKUPUNKTURA
   tradicionalna medicina
  U Poliklinici MKS se provodi liječenje medicinskom akupunkturom prema pravilima struke.
  Dogovori termin

Kontrolni pregledi    /    

Kontrolni pregledi

Kontrolni pregledi podrazumijevaju praćenje stanja klijenta te se procjenjuje odgovor na eventualno propisanu psihofarmakološku terapiju. Trajanje kontrolnog pregleda je oko 30 min. 

   Povratak na sve usluge