•  PSIHIJATRIJSKI PREGLEDI
   povjerenjem do zdravlja
  Psihijatrijski pregled podrazumijeva uzimanje detaljnih anamnestičkih podataka, pregleda sve medicinske dokumentacije i procjene psihičkog statusa
  Dogovori termin
 •  PSIHOTERAPIJA
   povjerenjem do zdravlja
  Cilj psihoterapije je rast i razvoj kroz prevladavanje postojećih poteškoća da bi se poboljšala kvaliteta života.
  Dogovori termin
 •  AKUPUNKTURA
   tradicionalna medicina
  U Poliklinici MKS se provodi liječenje medicinskom akupunkturom prema pravilima struke.
  Dogovori termin

Medicinska akupunktura    /    

Medicinska akupunktura

Medicinska akupunktura

U Poliklinici MKS se provode tretmani medicinskom akupunkturom prema pravilima struke. Kineska medicina ne odvaja psihičko od tjelesnog. Svaki organ je vezan uz pojedinu emociju, kao što je ispad i oštećenje na pojedinom kanalu prema kineskoj medicini vezan uz pojedini organ, odnosno emociju ili specifične obrasce ponašanja. Obzirom  na navedeno u Poliklinici MKS se klijentima, posebno onim sa psihosomatskim smetnjama i kroničnim bolnim sindromima za koje zapadni način liječenja najčešće ne pronalazi lijek (osim simptomatski), nude tretmani medicinskom akupunkturom. Naravno uz kritičnost u onim stanjima/bolestima koja su definitivna i trajna ili terminalna.  
 

Za sve detalje o metodi kao i indikacijama molimo pogledajte na:


 

   Povratak na sve usluge