Suradnici    /    

Suradnici poliklinike

Tihana Gržinčić, dr.med.
Specijalist neurolog

   

Prim. Mislav Klobučić, dr.med.
Specijalist interne medicine, subspecijalist kardiologije

Privatna specijalistička ordinacija za internu medicinu

Franjevačka 7, Bjelovar

Tel. 043/ 245-600      Mob: 091/256-2789

Prof.dr.sc. Darko Marčinko, dr.med
Psihijatar, subspecijalist iz biologijske psihijatrije, psihoanalitički i obiteljski psihoterapeut, viši znanstveni suradnik, pročelnik Odjela za personologiju i poremećaja hranjenja u KBC-u Zagreb. 
IVA ŠMIGOVEC, dr.med.
Psihijatar, subspecijalist dječje i adolescentne psihijatrije, kandidat Hrvatskog psihoanalitičkog društva, s iskustvom u individualnoj psihoanalitičkoj psihoterapiji djece, adolescenata i odraslih.
TAMARA SALAJ, dipl.med.tech
Diplomirana medicinska sestra, provodi savjetovanje o zdravstvenoj njezi psihijatrijskih bolesnika u domicilnom okruženju/domskom smještaju.
dr.sc. DOMAGOJ VIDOVIĆ, dr.med.  
Psihijatar, subspecijalist biologijske psihijatrije
Doc.dr.sc. Martina Rojnić Kuzman, dr.med.
Psihijatar, uže područje interesa je liječenje psihoza i farmakogenetika
 
Katarina Fehir-Šola, mag.pharm.
Magistra farmacije, specijalist fitofarmacije i dijetoterapije
Iva Manestar Hlebec, dr.med. 
Psihijatar, educirana u području transakcijske analize i integrativne psihoterapije
DARKO NOVALIĆ, prof.  
Psiholog i psihoterapeut s dugogodišnjim iskustvom u kliničkoj psihologiji, savjetovanju, psihoterapiji djece, adolescenata i odraslih
 

mr.sc. Hrvoje Mikuldaš, dipl.ing.kemije

Kemičar s međunarodnom karijerom i istraživačkim opusom koji se posebno bavi prirodnim supstancama i njihovim utjecajem na mentalni sustav čovjeka.