AMBULANTA SE SELI NA NOVU LOKACIJU - FRANKOPANSKA 32, BJELOVAR