Medicinska akupunktura

Medicinska akupunktura

Medicinska akupunktura

U Poliklinici MKS se provode tretmani medicinskom akupunkturom prema pravilima struke. Kineska medicina ne odvaja psihičko od tjelesnog. Svaki organ je vezan uz pojedinu emociju, kao što je ispad i oštećenje na pojedinom kanalu prema kineskoj medicini vezan uz pojedini organ, odnosno emociju ili specifične obrasce ponašanja. Obzirom na navedeno u Poliklinici MKS se klijentima, posebno onim sa psihosomatskim smetnjama i kroničnim bolnim sindromima za koje zapadni način liječenja najčešće ne pronalazi lijek (osim simptomatski), nude tretmani medicinskom akupunkturom. Naravno uz kritičnost u onim stanjima/bolestima koja su definitivna i trajna ili terminalna.

Za sve detalje o metodi kao i indikacijama molimo pogledajte na:

   Povratak na sve usluge
POLIKLINIKA MKS
POVJERENJEM DO ZDRAVLJA
Ordinacija je otvorena 2013. godine s ciljem pružanja usluga u području mentalnog zdravlja.

Ideja vodilja u radu ove ordinacije je pristup čovjeku kao cjelini te orijentacija na zdrave resurse bez obzira postoji li bolest/poremećaj bilo kojeg tipa ili ne.
Zanimljivosti iz struke
NOVOSTI U POLIKLINICI
KONTAKT INFORMACIJE
POLIKLINIKA ZA PSIHIJATRIJU MKS

    Frankopanska 32
       43000 Bjelovar

   info@poliklinika-mks.hr

   +385 (0)99 43 45 430

FACEBOOK Facebook Poliklinika MKS
ONLINE KONTAKT