099 43 45 430
Facebook Poliklinika MKS

Poliklinika za psihijatriju

Poliklinika za psihijatriju i savjetovanje

Poliklinika "MKS" otvorena je u listopadu 2013. godine u Bjelovaru s ciljem pružanja usluga u području mentalnog zdravlja. Ideja vodilja u radu ove ordinacije je pristup čovjeku kao cjelini te orijentacija na zdrave resurse bez obzira postoji li bolest/poremećaj bilo kojeg tipa ili ne.

Klijentima su ponuđene usluge preventivnih programa, savjetovanja, liječenja već nastalih smetnji/bolesti/poremećaja, psihoterapije, komplementarnih metoda liječenja uz konzultaciju i dogovaranje termina sa stručnjacima različitih profila.

Prim.dr.sc. Marija Kudumija Slijepčević, dr.med., nakon završene matematičke gimnaziju u Bjelovaru, upisuje Medicinski fakultet u Zagrebu koji završava 1999. godine. Nakon završetka fakulteta vraća se u Bjelovar gdje započinje pripravnički staž u Općoj bolnici. Godine 2000. nakon položenog državnog ispita 6 mjeseci radi u ambulanti opće medicine u Velikom Trojstvu. Specijalizaciju iz psihijatrije započinje u Općoj bolnici Bjelovar 2001. godine, a završava u kliničkom bolničkom centru u Zagrebu u lipnju 2006.godine. Kao specijalistica psihijatrije na Odjelu psihijatrije u Bjelovaru radi do rujna 2013. godine kada otvara privatnu ordinaciju „Poliklinika MKS“ u Bjelovaru.

Inozemno radno iskustvo stjecala je u američkoj kompaniji Medavante (8/2012.-12/2013.) te je u ljeto 2014. radila kao psihijatar u privatnoj psihijatrijskoj bolnici "Cygnet" u Harrogateu u Velikoj Britaniji. U kompaniji MEdavante ponovno je angažirana u ožujku 2016. kao "Principal Clinician".

Doktorski poslijediplomski studij Biomedicina i zdravstvo pri Medicinskom fakultetu u Zagrebu pohađa od 2002.- 2005. godine, dok je naslov doktora znanosti stekla 2014. godine obranom doktorske disertacije iz područja forenzičke psihijatrije. U naslov primarijusa izabrana je u srpnju 2016.

Edukaciju iz integrativne psihoterapije dovršava 2011. godine stjecanjem europske licence iz integrativne psihoterapije.

Završila je i brojne druge stručne edukacije od kojih ističe:

  • Škola alkohologije u Lignanu u Italiji pod mentorstvom profesorice Hudolin
  • Poslijediplomski tečaj iz farmakologije droga
  • Tečaj rukovođenja u psihijatriji pod vodstvom profesora Sartoriusa
  • Niz poslijediplomskih tečajeva iz forenzičke psihijatrije u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Popovači
  • EMDR u ljubljanskom institutu za psihoterapiju

Tečaj medicinske akupunkture pohađala je 2013.-2014. u okviru Hrvatske udruge za medicinsku akupunkturu Hrvatskog liječničkog zbora.

Imenovana je sudskim vještakom u siječnju 2007. godine od kada je izradila vise od 900 sudskih eskpertiza za potrebe općinskih i županijskih sudova.

U nastavnom je zvanju profesora visoke škole na Veleučilištu u Bjelovaru - Studiju sestrinstva. Izvodi nastavu u predmetima: Psihijatrija, Zdravstvena psihologija, Mentalna higijena i psihoterapija i Zdravstvena njega ovisnika.

Članica je Europske psihijatrijske asocijacije, Europske asocijacije integrativne psihoterapije, Hrvatskog društva za forenzičku psihijatriju, itd.

  Galerija fotografija - kliknite na sliku za povećanje
Poliklinika za psihijatriju i savjetovanje MKS
Poliklinika za psihijatriju i savjetovanje MKS
Poliklinika za psihijatriju i savjetovanje MKS

Suradnici poliklinike

Tihana Gržinčić, dr.med.
Specijalist neurolog

Prim. Mislav Klobučić, dr.med.
Specijalist interne medicine, subspecijalist kardiologije

za upise kod prim.Klobučića informacije pogledajte na stranici

https://ordinacija-klobucic.hr/

 

   
IVA ŠMIGOVEC, dr.med.
Psihijatar, subspecijalist dječje i adolescentne psihijatrije, kandidat Hrvatskog psihoanalitičkog društva, s iskustvom u individualnoj psihoanalitičkoj psihoterapiji djece, adolescenata i odraslih.  Za sve detalje i mogućnost naručivanja kod dr Šmigovec pogledajte na https://www.djecja-psihijatrija.com/
TAMARA SALAJ, dipl.med.tech
Diplomirana medicinska sestra, provodi savjetovanje o zdravstvenoj njezi psihijatrijskih bolesnika u domicilnom okruženju/domskom smještaju.
Doc.dr.sc. DOMAGOJ VIDOVIĆ, dr.med.  
Psihijatar, subspecijalist biologijske psihijatrije
Prof..dr.sc. Martina Rojnić Kuzman, dr.med.
Psihijatar, uže područje interesa je liječenje psihoza i farmakogenetika
 
Katarina Fehir-Šola, mag.pharm.
Magistra farmacije, specijalist fitofarmacije i dijetoterapije
Iva Manestar Hlebec, dr.med. 
Psihijatar, educirana u području transakcijske analize i integrativne psihoterapije
DARKO NOVALIĆ, prof.  
Psiholog i psihoterapeut s dugogodišnjim iskustvom u kliničkoj psihologiji, savjetovanju, psihoterapiji djece, adolescenata i odraslih