099 43 45 430
Facebook Poliklinika MKS

Poliklinika za psihijatriju

Poliklinika za psihijatriju i savjetovanje

Poliklinika "MKS" otvorena je u listopadu 2013. godine u Bjelovaru s ciljem pružanja usluga u području mentalnog zdravlja. Ideja vodilja u radu ove ordinacije je pristup čovjeku kao cjelini te orijentacija na zdrave resurse bez obzira postoji li bolest/poremećaj bilo kojeg tipa ili ne.

Klijentima su ponuđene usluge preventivnih programa, savjetovanja, liječenja već nastalih smetnji/bolesti/poremećaja, psihoterapije, komplementarnih metoda liječenja uz konzultaciju i dogovaranje termina sa stručnjacima različitih profila.

Prim.dr.sc. Marija Kudumija Slijepčević, dr.med., nakon završene matematičke gimnaziju u Bjelovaru, upisuje Medicinski fakultet u Zagrebu koji završava 1999. godine. Nakon završetka fakulteta vraća se u Bjelovar gdje započinje pripravnički staž u Općoj bolnici. Godine 2000. nakon položenog državnog ispita 6 mjeseci radi u ambulanti opće medicine u Velikom Trojstvu. Specijalizaciju iz psihijatrije započinje u Općoj bolnici Bjelovar 2001. godine, a završava u kliničkom bolničkom centru u Zagrebu u lipnju 2006.godine. Kao specijalistica psihijatrije na Odjelu psihijatrije u Bjelovaru radi do rujna 2013. godine kada otvara privatnu ordinaciju „Poliklinika MKS“ u Bjelovaru.

Inozemno radno iskustvo stjecala je u američkoj kompaniji Medavante (8/2012.-12/2013.) te je u ljeto 2014. radila kao psihijatar u privatnoj psihijatrijskoj bolnici "Cygnet" u Harrogateu u Velikoj Britaniji. U kompaniji MEdavante ponovno je angažirana u ožujku 2016. kao "Principal Clinician".

Doktorski poslijediplomski studij Biomedicina i zdravstvo pri Medicinskom fakultetu u Zagrebu pohađa od 2002.- 2005. godine, dok je naslov doktora znanosti stekla 2014. godine obranom doktorske disertacije iz područja forenzičke psihijatrije. U naslov primarijusa izabrana je u srpnju 2016.

Edukaciju iz integrativne psihoterapije dovršava 2011. godine stjecanjem europske licence iz integrativne psihoterapije.

Završila je i brojne druge stručne edukacije od kojih ističe:

  • Škola alkohologije u Lignanu u Italiji pod mentorstvom profesorice Hudolin
  • Poslijediplomski tečaj iz farmakologije droga
  • Tečaj rukovođenja u psihijatriji pod vodstvom profesora Sartoriusa
  • Niz poslijediplomskih tečajeva iz forenzičke psihijatrije u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Popovači
  • EMDR u ljubljanskom institutu za psihoterapiju

Tečaj medicinske akupunkture pohađala je 2013.-2014. u okviru Hrvatske udruge za medicinsku akupunkturu Hrvatskog liječničkog zbora.

Imenovana je sudskim vještakom u siječnju 2007. godine od kada je izradila vise od 900 sudskih eskpertiza za potrebe općinskih i županijskih sudova.

U nastavnom je zvanju profesora visoke škole na Veleučilištu u Bjelovaru - Studiju sestrinstva. Izvodi nastavu u predmetima: Psihijatrija, Zdravstvena psihologija, Mentalna higijena i psihoterapija i Zdravstvena njega ovisnika.

Članica je Europske psihijatrijske asocijacije, Europske asocijacije integrativne psihoterapije, Hrvatskog društva za forenzičku psihijatriju, itd.

  Galerija fotografija - kliknite na sliku za povećanje
Poliklinika za psihijatriju i savjetovanje MKS
Poliklinika za psihijatriju i savjetovanje MKS
Poliklinika za psihijatriju i savjetovanje MKS

Suradnici poliklinike

Tihana Gržinčić, dr.med.
Specijalist neurolog

Prim. Mislav Klobučić, dr.med.
Specijalist interne medicine, subspecijalist kardiologije

Privatna specijalistička ordinacija za internu medicinu

Franjevačka 7, Bjelovar

 

   
IVA ŠMIGOVEC, dr.med.
Psihijatar, subspecijalist dječje i adolescentne psihijatrije, kandidat Hrvatskog psihoanalitičkog društva, s iskustvom u individualnoj psihoanalitičkoj psihoterapiji djece, adolescenata i odraslih.  Za sve detalje i mogućnost naručivanja kod dr Šmigovec pogledajte na https://www.djecja-psihijatrija.com/
TAMARA SALAJ, dipl.med.tech
Diplomirana medicinska sestra, provodi savjetovanje o zdravstvenoj njezi psihijatrijskih bolesnika u domicilnom okruženju/domskom smještaju.
Doc.dr.sc. DOMAGOJ VIDOVIĆ, dr.med.  
Psihijatar, subspecijalist biologijske psihijatrije
Prof..dr.sc. Martina Rojnić Kuzman, dr.med.
Psihijatar, uže područje interesa je liječenje psihoza i farmakogenetika
 
Katarina Fehir-Šola, mag.pharm.
Magistra farmacije, specijalist fitofarmacije i dijetoterapije
Iva Manestar Hlebec, dr.med. 
Psihijatar, educirana u području transakcijske analize i integrativne psihoterapije
DARKO NOVALIĆ, prof.  
Psiholog i psihoterapeut s dugogodišnjim iskustvom u kliničkoj psihologiji, savjetovanju, psihoterapiji djece, adolescenata i odraslih