099 43 45 430
Facebook Poliklinika MKS

Poliklinika za psihijatriju

Poliklinika za psihijatriju i savjetovanje

Poliklinika "MKS" otvorena je u listopadu 2013. godine u Bjelovaru s ciljem pružanja usluga u području mentalnog zdravlja. Ideja vodilja u radu ove ordinacije je pristup čovjeku kao cjelini te orijentacija na zdrave resurse bez obzira postoji li bolest/poremećaj bilo kojeg tipa ili ne.

Klijentima su ponuđene usluge preventivnih programa, savjetovanja, liječenja već nastalih smetnji/bolesti/poremećaja, psihoterapije, komplementarnih metoda liječenja uz konzultaciju i dogovaranje termina sa stručnjacima različitih profila.

Prim.dr.sc. Marija Kudumija Slijepčević, dr.med., nakon završene matematičke gimnaziju u Bjelovaru, upisuje Medicinski fakultet u Zagrebu koji završava 1999. godine. Nakon završetka fakulteta vraća se u Bjelovar gdje započinje pripravnički staž u Općoj bolnici. Godine 2000. nakon položenog državnog ispita 6 mjeseci radi u ambulanti opće medicine u Velikom Trojstvu. Specijalizaciju iz psihijatrije započinje u Općoj bolnici Bjelovar 2001. godine, a završava u kliničkom bolničkom centru u Zagrebu u lipnju 2006.godine. Kao specijalistica psihijatrije na Odjelu psihijatrije u Bjelovaru radi do rujna 2013. godine kada otvara privatnu ordinaciju „Poliklinika MKS“ u Bjelovaru.

Inozemno radno iskustvo stjecala je u američkoj kompaniji Medavante (8/2012.-12/2013.) te je u ljeto 2014. radila kao psihijatar u privatnoj psihijatrijskoj bolnici "Cygnet" u Harrogateu u Velikoj Britaniji. U kompaniji MEdavante ponovno je angažirana u ožujku 2016. kao "Principal Clinician".

Doktorski poslijediplomski studij Biomedicina i zdravstvo pri Medicinskom fakultetu u Zagrebu pohađa od 2002.- 2005. godine, dok je naslov doktora znanosti stekla 2014. godine obranom doktorske disertacije iz područja forenzičke psihijatrije. U naslov primarijusa izabrana je u srpnju 2016.

Edukaciju iz integrativne psihoterapije dovršava 2011. godine stjecanjem europske licence iz integrativne psihoterapije.

Završila je i brojne druge stručne edukacije od kojih ističe:

  • Škola alkohologije u Lignanu u Italiji pod mentorstvom profesorice Hudolin
  • Poslijediplomski tečaj iz farmakologije droga
  • Tečaj rukovođenja u psihijatriji pod vodstvom profesora Sartoriusa
  • Niz poslijediplomskih tečajeva iz forenzičke psihijatrije u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Popovači
  • EMDR u ljubljanskom institutu za psihoterapiju

Tečaj medicinske akupunkture pohađala je 2013.-2014. u okviru Hrvatske udruge za medicinsku akupunkturu Hrvatskog liječničkog zbora.

Imenovana je sudskim vještakom u siječnju 2007. godine od kada je izradila vise od 1000 sudskih ekspertiza za potrebe općinskih i županijskih sudova.

U nastavnom je zvanju profesora visoke škole na Veleučilištu u Bjelovaru - Studiju sestrinstva. Izvodi nastavu u predmetima: Psihijatrija, Zdravstvena psihologija, Mentalna higijena i psihoterapija i Zdravstvena njega ovisnika.

Članica je Europske psihijatrijske asocijacije, Europske asocijacije integrativne psihoterapije, Hrvatskog društva za forenzičku psihijatriju, itd.

  Galerija fotografija - kliknite na sliku za povećanje
Poliklinika za psihijatriju i savjetovanje MKS
Poliklinika za psihijatriju i savjetovanje MKS
Poliklinika za psihijatriju i savjetovanje MKS

Suradnici poliklinike

Ambulanta surađuje sa brojnim istaknutim stručnjacima iz područje medicine i psihologije te prema dogovoru može pacijente uputiti na pojedine specijalističke preglede ili psihologijska testiranja.