Usluge poliklinike MKS

Medicinska akupunktura

Medicinska akupunktura

U Poliklinici MKS se provodi liječenje medicinskom akupunkturom prema pravilima struke. Kineska medicina ne odvaja psihičko od tjelesnog.   
Svaki organ je vezan uz pojedinu emociju...

Psihoterapija i savjetovanje

Psihoterapija i savjetovanje
  • psihijatrijski pregledi i kontrole
  • konzultacije i savjetovanja
  • individualna i grupna psihoterapija
  • autogeni trening
  • bračna psihoterapija
  • poboljšanje komunikacije
  • stručna mišljenja i ekspertize