Prijema i upisa novih klijenata / pacijenata nema do daljnjega.

Prijema i upisa novih klijenata / pacijenata nema do daljnjega.

POštovani svi, 

do daljnjega nisam u mogućnosti primati nove pacijente zbog drugih poslovnih obveza. 

   Povratak na sve
POLIKLINIKA MKS
POVJERENJEM DO ZDRAVLJA
Ordinacija je otvorena 2013. godine s ciljem pružanja usluga u području mentalnog zdravlja.

Ideja vodilja u radu ove ordinacije je pristup čovjeku kao cjelini te orijentacija na zdrave resurse bez obzira postoji li bolest/poremećaj bilo kojeg tipa ili ne.
Zanimljivosti iz struke
NOVOSTI U POLIKLINICI
KONTAKT INFORMACIJE
POLIKLINIKA ZA PSIHIJATRIJU MKS

    Frankopanska 32
       43000 Bjelovar

   info@poliklinika-mks.hr

   +385 (0)99 43 45 430

FACEBOOK Facebook Poliklinika MKS
ONLINE KONTAKT