Psihoterapija i savjetovanje    /    

Psihoterapija i savjetovanje

Trenutno u svijetu postoji više od 450 različitih psihoterapijskih tehnika. U Poliklinici MKS provode se tretmani integrativne psihoterapije.

Cilj psihoterapije je rast i razvoj kroz prevladavanje postojećih poteškoća ili jednostavno rad na sebi da bi se iste prevenirale ili poboljšala kvaliteta života. Integrativna psihoterapija je sinteza humanističke psihoterapije, teorije objektnih odnosa i psihoanalitičke self-psihologije. Integrativna psihoterapija bazira se na proradi i stvaranju novog odnosa između klijenta i terapeuta; oboje stalno pridonose zajedničkoj izgradnji procesa odnosa, prolaze kroz njega i kokreiraju ga zajednički što vremenom rezultira u promjeni obrasca ponašanja, promjeni ili ozdravljenju.

Može se imenovati najmanje osam temeljnih potreba koje je tijekom psihoterapijskog procesa nužno dostići:

  1. Potreba za sigurnošću
  2. Vrednovanje unutar odnosa (afirmacija i značenje)
  3. Potreba za prihvaćenošću
  4. Potreba za potvrdom osobnog iskustva
  5. Potreba za samodefiniranjem
  6. Potreba da utječemo na druge osobe
  7. Potreba da se druge pokrene
  8. Potreba da se izrazi ljubav

Integrativni psihoterapeut nastoji voditi terapiju ususret potrebama i karakteristikama svog klijenta.  

 

    

   Povratak na sve usluge