•  PSIHIJATRIJSKI PREGLEDI
   povjerenjem do zdravlja
  Psihijatrijski pregled podrazumijeva uzimanje detaljnih anamnestičkih podataka, pregleda sve medicinske dokumentacije i procjene psihičkog statusa
  Dogovori termin
 •  PSIHOTERAPIJA
   povjerenjem do zdravlja
  Cilj psihoterapije je rast i razvoj kroz prevladavanje postojećih poteškoća da bi se poboljšala kvaliteta života.
  Dogovori termin
 •  AKUPUNKTURA
   tradicionalna medicina
  U Poliklinici MKS se provodi liječenje medicinskom akupunkturom prema pravilima struke.
  Dogovori termin

Psihijatrijski prvi pregledi    /    

Psihijatrijski prvi pregledi

Prvi psihijatrijski pregled podrazumijeva uzimanje detaljnih anamnestičkih podataka, pregleda sve medicinske dokumentacije i procjene psihičkog statusa, nakon čega slijede preporuke u dogovoru s klijentom ili njegovom obitelji,  a ovisno o tipu osobnosti i eventualnih organskih ranije nastalih oštećenja. Trajanje prvog pregleda je oko 60 min.

Provodi se liječenje svih psihijatrijskih poremećaja odraslih osoba, a koji podrazumijevaju: demencije i druga psihoorganska oštećenja, ovisnosti, afektivni poremećaji, shizofrenija i druge psihoze, neurotski poremećaji, poremećaji hranjenja te poremećaji ličnosti.


   Povratak na sve usluge