Prim.dr.sc. Marija Kudumija Slijepčević, dr.med.

Prim.dr.sc. Marija Kudumija Slijepčević, dr.med.

Prim.dr.sc. Marija Kudumija Slijepčević, dr.med.

U Bjelovaru je otvorena prva privatna ordinacija za psihoterapiju, savjetovanje i psihijatriju.

Ordinacija je ugodna, smještena u Bjelovaru, na adresi Frankopanska 32.