•  PSIHIJATRIJSKI PREGLEDI
   povjerenjem do zdravlja
  Psihijatrijski pregled podrazumijeva uzimanje detaljnih anamnestičkih podataka, pregleda sve medicinske dokumentacije i procjene psihičkog statusa
  Dogovori termin
 •  PSIHOTERAPIJA
   povjerenjem do zdravlja
  Cilj psihoterapije je rast i razvoj kroz prevladavanje postojećih poteškoća da bi se poboljšala kvaliteta života.
  Dogovori termin
 •  AKUPUNKTURA
   tradicionalna medicina
  U Poliklinici MKS se provodi liječenje medicinskom akupunkturom prema pravilima struke.
  Dogovori termin

Počeli su upisi za grupnu psihoterapiju!    /    

Počeli su upisi za grupnu psihoterapiju!

Dragi klijenti, 

u rujnu započinju s radom nove psihoterapijske grupe; javite se na inicijalni intervju koji je obvezan prije uključenja u pojedinu grupu!

vidimo se!

MKS

   Povratak na sve novosti