•  PSIHIJATRIJSKI PREGLEDI
   povjerenjem do zdravlja
  Psihijatrijski pregled podrazumijeva uzimanje detaljnih anamnestičkih podataka, pregleda sve medicinske dokumentacije i procjene psihičkog statusa
  Dogovori termin
 •  PSIHOTERAPIJA
   povjerenjem do zdravlja
  Cilj psihoterapije je rast i razvoj kroz prevladavanje postojećih poteškoća da bi se poboljšala kvaliteta života.
  Dogovori termin
 •  AKUPUNKTURA
   tradicionalna medicina
  U Poliklinici MKS se provodi liječenje medicinskom akupunkturom prema pravilima struke.
  Dogovori termin

Privatna ordinacija MKS    /    

Prim.dr.sc. Marija Kudumija Slijepčević, dr.med.

Prim.dr.sc. Marija Kudumija Slijepčević, dr.med.

U Bjelovaru je otvorena prva privatna ordinacija za psihoterapiju, savjetovanje i psihijatriju.

Ordinacija je smještena u novom, lijepom i ugodnom okruženju Doma za starije Vita Nova u Bjelovaru, Klokočevac 1a.